ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φωτοαντίγραφα Απρόμαυρα Α4/Α3

Πιστή αναπαραγωγή πρωτοτύπων, τα οποία περιέχουν raster, ασπρόμαυρες φωτογραφίες κ.λ.π
Αναπαραγωγή σε χαρτί, χαρτόνι, διαφάνεια, αυτοκόλλητο κ.λ.π
Δυνατότητα παραγωγής έως 18.000 αντίγραφα την ώρα
Αναπαραγωγή σε μικρo-μεσαίο-μεγάλο τιράζ
Δημιουργία booklet σε φορμά Α5-Α4
Σμικρύνσεις - Μεγενθύνσεις
Υψηλής ποιότητος φωτοαντιγραφή

ΧΑΡΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
" Φωτοαντίγραφα Απρόμαυρα Α4/Α3

" Φωτοαντίγραφα έγχρωμα Α4/Α3

" Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα μεγάλων διαστάσεων


Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα μεγάλων διαστάσεων

Φωτοαντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων, poster, χαρτών κ.λ.π
Δυνατότητα αναπαραγωγής σε χαρτί, χαρτόνι, διαφάνεια
Υψηλής ποιότητας φωτοαντιγραφή
Μέγιστο πλάτος 915 εκ και απεριόριστο μήκος
Σμικρύνσεις - μεγεθύνσεις
Φωτοαντίγραφα έγχρωμα Α4/Α3

Υψηλής ποιότητος έγχρωμη φωτοαντιγραφή
Αναπαραγωγή σε χαρτί, χαρτόνι, διαφάνεια, αυτοκόλλητο, πάπυρο κ.λ.π
Δημιουργία mirror - negative image
Ακρίβεια χρωμάτων
Δυνατότητα παραγωγής έως 3.000 αντιγράφων την ώρα
Αναπαραγωγή έγχρωμων εμπορικών καταλόγων, βιβλίων, διαφανειών προβολής, διαφημιστικών εντύπων κ.λ.π
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ