ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Θερμή πλαστικοποίηση έως 250 micron  
Πλαστικοποίηση καρτών
Πλαστικοποίηση mat ή glossy

Δυνατότητα πλαστικοποίησης χαρτιού, χαρτονιού,
φωτογραφιών, PVC, αφισών, χαρτών για χρήση σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο



ΧΑΡΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ