ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ψηφιοποίηση μεγέθους έως Α3
Έγχρωμο και ασπρόμαυρο σκανάρισμα ανάλυσης έως 2400 dpi
Σκανάρισμα από χαρτί, χαρτόνι, διαφάνεια, ύφασμα κ.λ.π.
Σκαναρισμα βιβλιων
Μετατροπή σε αρχεία pdf, tif, jpg κ.λ.π.
Μετατροπή εγγράφων σε επεξεργάσιμα αρχεία με OCR (ελληνικό - αγγλικό)
Δυνατότητα σκαναρίσματος μέχρι 4800 εγγράφων Α4 την ώρα
Αποθήκευση σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ